27 apr. 2017

5 Baht (๕ บาท) BE 2531-2551 (AD 1988-2008)

Regatul Thailandei - Kingdom of Thailand
 ราชอาณาจักรไทย (Ratcha Anachak Thai)
๒๕๔๘ - BE 2548 - AD 2005, Tiraj - Mintage 66 679 000
๒๕๔๙ - BE 2549 - AD 2006, Tiraj - Mintage 254 702 000
๒๕๕๐ - BE 2550 - AD 2007, Tiraj - Mintage 170 275 000
๒๕๕๑ - BE 2551 - AD 2008, Tiraj - Mintage 220 463 200
Număr catalog - Catalog Number ~ Y#219
Material ~ Cupru placat cu Cupru-Nichel - Copper plated with Copper-Nikel
Diametru - Diameter ~ 24,00 mm
Masă - Weight 7,460 g 
Tip muchie - Type Edge ~ Zimţată - Reeded

BE  - Calendarul Budist - Buddhist era (Buddhist calendar)
AD -  Anno Domini - Calendarul gregorian - Gregorian calendar 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu